Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1712/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/04/2022  
  Trích yếu: V/v rà soát, kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5896-1650533852539-04761629.doc
DT5896-1650533852539-04761629(23.04.2022_17h32p06)_signed.pdf
01 MTQG.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung