Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1358/KH-UBND   Ngày ky´: 04/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5096-1680744161442-72526293.doc
DT5096-1680744161442-72526293(09.04.2023_19h38p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc