Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/07/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 (Văn bản QPPL)  
Tệp đính kèm:
DT11191-1658299572973-34507831.doc
DT11191-1658299572973-34507831(24.07.2022_11h07p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung