Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 496/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13957-1662536039617-95874745.doc
DT13957-1662536016627-94885007_nguyendinhtuan-10-09-2022_06h26p09.doc
DT13957-1662536016627-94885007_nguyendinhtuan-10-09-2022_06h26p09(11.09.2022_19h44p19)_signed.pdf
KEM THEO QD 496(12.09.2022_07h50p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến