Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 566/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1899-1644485116440-79423704_nguyendinhtuan-13-02-2022_23h05p45.doc
DT1899-1644485116440-79423704_nguyendinhtuan-13-02-2022_23h05p45(14.02.2022_15h12p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến