Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3750/UBND-KTTH   Ngày ky´: 26/08/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm.  
Tệp đính kèm:
DT13339-1661424310506-14296764.pdf
DT13339-1661494246179-95897676.doc
DT13339-1661494246179-95897676_converted(26.08.2022_21h11p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung