Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3801/KH-UBND   Ngày ky´: 31/08/2022  
  Trích yếu: V.v Triển khai can thiệp phòng chống Suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT13493-1661767396722-12252122.docx
DT13493-1661767396722-12252122_converted(31.08.2022_16h42p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc