Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 275/BC-UBND   Ngày ky´: 21/10/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT16430-1666251845053-70685867.docx
DT16430-1666251845053-70685867(21.10.2022_15h33p13)_signed.pdf
DT16430-1666252058270-29005414(21.10.2022_15h34p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình