Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 246/TB-VPUB   Ngày ky´: 18/08/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP246_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc