Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3782/KH-UBND   Ngày ky´: 08/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT13409-1661842736760-35576431.doc
DT13409-1661842736760-35576431_converted(30.08.2022_15h25p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung