Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2874/KH-UBND   Ngày ky´: 03/07/2022  
  Trích yếu: V/v Hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT9996-1656571437148-70293921.doc
DT9996-1656636002230-48645975.doc
DT9996-1656636002230-48645975_converted(03.07.2022_13h40p13)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO CV 2874(03.07.2022_15h24p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam