Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6039/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XI  
Tệp đính kèm:
DT18317-1635945031795-52819243.doc
DT18317-1635945060267-14548045.pdf
DT18317-1635945031795-52819243_converted(04.11.2021_13h37p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình