Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2547/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/06/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023  
Tệp đính kèm:
DT9734-1687396320426-23512524.doc
DT9734-1687396320426-23512524(23.06.2023_10h26p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc