Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1201/KH-UBND   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT4155-1648022084014-95772925.docx
DT4155-1648022084014-95772925(23.03.2022_21h00p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung