Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2785/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT9695-1656077419254-85908657.pdf
DT9695-1656077441097-42936216_nnminh-27-06-2022_07h48p56.doc
DT9695-1656077441097-42936216_nnminh-27-06-2022_07h48p56_converted(27.06.2022_10h25p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa