Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 175/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/02/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/02/2023  
Tệp đính kèm:
DT1914-1676342496303-43540884_nguyendinhtuan-14-02-2023_10h35p48.doc
DT1914-1676342496303-43540884_nguyendinhtuan-14-02-2023_10h35p48_converted(14.02.2023_15h05p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc