Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 280/BC-UBND   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V.v báo cáo Tổng kết thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB280_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến