Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 430/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/07/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10891-1658045054767-12974730.docx
DT10891-1658045078800-11306732.docx
DT10891-1658045054767-12974730_converted(18.07.2022_07h50p04)_signed.pdf
QUY CHE KEM THEO QD 430(18.07.2022_09h24p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam