Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4472/KH-UBND   Ngày ky´: 14/10/2022  
  Trích yếu: V/v Khảo sát, tính toán Năng suất lao động và Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT16028-1665573983503-18654614.docx
DT16028-1665573983503-18654614(14.10.2022_14h07p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình