Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2282/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v đề nghị điều chỉnh thời gian trình và thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động xóa mù chữ, sau mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2282_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh