Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 245/TB-VPUB   Ngày ky´: 06/09/2019  
  Trích yếu: V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.  
Tệp đính kèm:
TBVP245_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh