Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1135/KH-UBND   Ngày ky´: 21/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3841-1647505864509-80413886_nguyendinhtuan-18-03-2022_22h46p57.doc
DT3841-1647505864509-80413886_nguyendinhtuan-18-03-2022_22h46p57(21.03.2022_09h03p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến