Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 72/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/10/2023  
  Trích yếu: V/v QD ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT16089-1696407247289-33903718.pdf
DT16089-1696407257954-31814658.pdf
DT16089-1696583457796-47941751.docx
DT16089-1696583448434-11072762_syson-10-10-2023_10h56p40.docx
DT16089-1696583457796-47941751_converted(12.10.2023_08h03p08)_signed.pdf
DT16089-1696583448434-11072762_syson-10-10-2023_10h56p40.docx(12.10.2023_08h08p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh