Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1027/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/03/2022  
  Trích yếu: V/v Chỉ đạo tổ chức Tết Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm  
Tệp đính kèm:
DT3561-1647222544800-92979358_nguyendinhtuan-14-03-2022_09h17p08.doc
DT3561-1647222544800-92979358_nguyendinhtuan-14-03-2022_09h17p08(14.03.2022_14h09p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung