Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 776/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT2677-1645780094625-98828510.doc
DT2677-1645780094625-98828510_converted(28.02.2022_09h00p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc