Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 8/CT-UBND   Ngày ky´: 21/04/2023  
  Trích yếu: Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5937-1681871305458-11728974_nguyenthithanhbinh-19-04-2023_11h34p13.docx
DT5937-1681871305458-11728974_nguyenthithanhbinh-19-04-2023_11h34p13_converted(21.04.2023_08h13p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương