Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 238/KH-UBND   Ngày ky´: 23/01/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện thí điểm công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại một số xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước  
Tệp đính kèm:
DT909-1673947608204-70687047_nguyendinhtuan-18-01-2023_09h56p12.docx
DT909-1673947608204-70687047_nguyendinhtuan-18-01-2023_09h56p12(23.01.2023_22h07p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến