Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6089/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/11/2021  
  Trích yếu: V/v rà soát, hoàn thiện quy trình giao, nhận ca nghi nhiễm Covid-19.  
Tệp đính kèm:
DT18511-1636206076598-56058691_nguyendinhtuan-06-11-2021_21h26p06.doc
DT18511-1636206076598-56058691_nguyendinhtuan-06-11-2021_21h26p06_converted(07.11.2021_21h36p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc