Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1336/KH-UBND   Ngày ky´: 01/04/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT4545-1648544998784-57745829.doc
DT4545-1648544998784-57745829(01.04.2022_09h35p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung