Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 81/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20330-1671699478557-04875032.docx
QDUB 81.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến