Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1671/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/04/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT5827-1650451142564-60352888_nnminh-21-04-2022_09h03p40.docx
DT5827-1650451142564-60352888_nnminh-21-04-2022_09h03p40_converted(21.04.2022_10h09p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình