Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1182/KH-UBND   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4090-1647937797998-66906828_nguyendinhtuan-22-03-2022_16h58p34.doc
KHUB 1182_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến