Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2414/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/12/2021  
  Trích yếu: V/v giải quyết khiếu nại của bà Đoàn Thị Nga (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT21621-1640579593284-40536404.doc
DT21621-1640579593284-40536404_converted(28.12.2021_19h41p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh