Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 997/BĐHCĐS-KTTH   Ngày ky´: 11/03/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3312-1646800805822-15565072.pdf
DT3312-1646822476744-79572351_nguyenthithanhbinh-11-03-2022_10h32p28.docx
DT3312-1646822476744-79572351_nguyenthithanhbinh-11-03-2022_10h32p28_converted(11.03.2022_14h11p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương