Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 406/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nạo vét và tận thu đất lòng hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thuận Hải PR  
Tệp đính kèm:
DT5143-1649404928318-09454548.doc
DT5143-1649404928318-09454548(11.04.2022_11h34p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ