Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4024/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 15/09/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14363-1663120682325-73276742_quyminhtrung-14-09-2022_13h45p17.doc
DT14363-1663120682325-73276742_quyminhtrung-14-09-2022_13h45p17_converted(15.09.2022_09h06p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung