Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 251/BC-UBND   Ngày ky´: 06/09/2019  
  Trích yếu: V.v kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển từ năm 2016-2018 và đăng ký kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019.  
Tệp đính kèm:
BCUB251_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh