Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2131/KH-UBND   Ngày ky´: 20/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo  
Tệp đính kèm:
DT7364-1652868410173-06738790.doc
DT7364-1652868410173-06738790_converted(20.05.2022_07h23p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa