Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6610/KH-UBND   Ngày ky´: 05/12/2021  
  Trích yếu: V/v Khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20159-1638438136700-88456603.doc
DT20159-1638438136700-88456603_converted(05.12.2021_19h47p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc