Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2422/KH-UBND   Ngày ky´: 03/06/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT8275-1654157122028-84604204.doc
DT8275-1654157122028-84604204(03.06.2022_13h19p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý