Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3891/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".  
Tệp đính kèm:
CVUB3891_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc