Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 309/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/03/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3298-1678324755520-70011625.doc
DT3298-1678324755520-70011625_converted(11.03.2023_21h05p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn