Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 280/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6907-1652253480424-01792129.doc
DT6907-1652253480424-01792129_converted(11.05.2022_19h41p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam