Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 200/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v thu hồi đất đã giao cho Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Ninh Thuận giao cho UBND huyện Ninh Sơn để giải phóng mặt bằng thực hiện di dời đường điện thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 200_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà