Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1925/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/12/2022  
  Trích yếu: V/v ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT20420-1672040152816-75409913_vominhtam-28-12-2022_17h20p58.docx
DT20420-1672040152816-75409913_vominhtam-28-12-2022_17h20p58_converted(29.12.2022_09h41p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang