Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 854/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v tiếp tục phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  
Tệp đính kèm:
CVUB 854_signed.pdf
299.pdf
392.pdf
BCS96.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc