Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 85/TB-VPUB   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.  
Tệp đính kèm:
TBVP85_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc