Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 102/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/01/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT1055-1674806211904-47651695.doc
DT1055-1674806211904-47651695_converted(30.01.2023_14h23p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy