Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 11/VPUB-LCT   Ngày ky´: 15/03/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)  
Tệp đính kèm:
DT3643-1647305077699-23406275_nguyenthithanhbinh-15-03-2022_07h50p40.docx
DT3643-1647305077699-23406275_nguyenthithanhbinh-15-03-2022_07h50p40_converted(15.03.2022_08h25p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình