Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 241/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thái (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT2700-1677535259898-95933115_vominhtam-28-02-2023_16h09p22.doc
DT2700-1677535259898-95933115_vominhtam-28-02-2023_16h09p22(01.03.2023_07h26p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh